Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
інформація для споживачів
кредитний калькулятор
органи управління
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Дата державної реєстрації: 26.04.1995                
Голова правління   Коптюк Валентина Павлівна
Головний бухгалтер  Калмикова Олена Василівна    
Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ: 02.07.2004р.        
45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул.Нововолинська, 8.            
Факс: (03344) 4-05-51            
Висновок щодо достовірності фінансової звітності наданий  аудитором Аксьоновою Н.В. (свідоцтво Держфінпослуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серія А№000024 від 24.05.2004 року дію якого продовжено до 26 червня 2013р.) аудиторської фірми ПП «АФ» НАКС – Аудит», Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3241 від 25.09.2003р., дія якого рішенням АПУ №195/3 від 30.10.2008р. подовжена до 26 червня 2013 року.    

 Код території КОАТУУ - 0710700000; Код за КВЕД - 64.92; Інші види кредитування. Код за КОПФГ - 925 КРЕДИТНА СПІЛКА. Реєстраційний номер у ДР -  1_199_000003_96. 


Код за ЄДРПОУ 20144445


Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua
КС “БЕРЕГИНЯ” надає :

Види послуг:

1.      надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Види кредитів:

   За строком:

кредити зі строком до 3 місяців включно;

кредити зі строком від 3 до 12 місяців включно;

кредити зі строком понад 12 місяців.

 

За цільовим призначенням:

1)                  комерційні кредити;

2)                  кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3)                  кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4)                 кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5)                  споживчі кредити, у тому числі: 

·                    придбання автотранспорту;

·                    придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів;

·                    інші потреби 

 

За порядком видачі:

1) кредит видається однією сумою;

2) кредитна лінія.

 

За типом процентної ставки:

   1) фіксована;

2)      змінювана.

 За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

застава;

порука;

інші види забезпечення не заборонені законодавством.

 
Повідомлення споживачів та інших зазначених у пункті 62 Розділу IV Закону України «Про споживче кредитування» осіб про належність особи до захищеної категорії приймаються на адресу електронної пошти: beregunianv@gmail.com, за місцезнаходженням: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська 8, та за номером телефону:  +380963238258.

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до цього Закону. Допускається складення довідки рукописним способом;

для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;

для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;

для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.» 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2022 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2021 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України